Азаров Микола Янович

Микола Янович АзаровВідомий державний діяч і вчений у галузі геології і геофізики, фундатор наукової школи «гірнича геофізика». Доктор геолого-мінералогічних наук (1986), професор (1991), член-кореспондент Національної академії наук України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004).

Микола Янович Азаров народився 17 грудня 1947 р. у м.Калузі. Закінчив геологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (1971). Трудову діяльність розпочав в тресті «Тулашахтоосушення» (1971—1976). Потім працював у Підмосковному науково-дослідному і проектно-конструкторському вугільному інституті (1976—1984), де очолював лабораторію, а згодом відділ. Від 1984 р. — на науковій роботі в Українському державному науково-дослідному і проектно-конструкторському інституті гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України: у 1984—1991 роках — заступник директора, а з 1991р. — директор. Його кандидатська дисертація була присвячена геофізичним методам прогнозування гірничо-геологічних умов експлуатації вугільних родовищ (1978), а докторська — шахтній сейсморозвідці вугільного пласта (1986). М.Я.Азаров обирався народним депутатом України 2-го (1994—1998), 5-го (2006—2007) і 6-го (з 2008 р.) скликань, у 1996—2002 роках очолював Державну податкову службу, в 2003—2007 роках обіймав посади Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України.

Майже 25 років Микола Янович віддав обґрунтуванню нового геофізичного напряму в гірничій геофізиці — підземній шахтній сейсморозвідці. Його фундаментальні праці в цій сфері принести йому відомість серед вчених краї н СНД і далекого зарубіжжя. Від 1993 р. він є постійним членом Міжнародного геолого-маркшейдерського конгресу. Наукові дослідження професора М.Я.Азарова охоплюють широкий спектр геологічних наук — від шахтної геології і геофізики до пошукових робіт на нафту, газ, золото та інші корисні копалини: «Сейсмічний метод прогнозування гірничо-геологічних умов експлуатації» (1981), «Експлуатаційна розвідки гіпсометрії вугільного пласта» (1981), Каталог програмних засобів для вирішення наукових задач в галузі астрономії, геофізики, геології, геодезії (1986), «Сейсмоакустичний метод прогнозування гірничо-геологічних умов експлуатації вугільних родовищ» (1988), «Геоелектрична модель Євразійського складчастого поясу» (1998).

Теоретичні дослідження М.Я.Азарова, які присвячені фізико-математичному обґрунтуванню теорії і моделюванню процесів поширення каналових хвиль у пластах гірських порід, поєднуються з практичними розробками на рівні світових стандартів шахтної вибухозапобіжної сейсморозвідкової і електророзвідкової апаратури. Впровадження в кам’ яновугільних копальнях новітніх методик прогнозування різних геологічних ускладнень істотно підвищує ефективність і безпечність гірничих робіт. Особливу увагу Микола Янович приділяє питанням екології техногенно перевантажених територій вуглевидобувної промисловості, особливо в районах ліквідації вугільних шахт Донецького басейну. Лише в останні роки під його безпосереднім керівництвом і участю розроблено керівний нормативний документ, який охоплює всі проблеми вугільної геології «Геологические работы на угледобывающих предприятиях Украины. Инструкция» (1999) і науково-дослідні роботи «Разработка графической интерпретационно-вычислительной системы ведения геолого-маркшейдерских работ на угольных месторождениях Украины» (1999), «Геологические модели золоторудных месторождений Украинского щита и Донбасса» (1999), «Все про податки» (2000), «Решение геоэкологических и социальных проблем при эксплуатации и закрытии угольных шахт» (2002). Наукові розробки М. Я. Азарова з багатьох напрямів стоять на рівні світових стандартів.

Значний доробок Миколи Яновича, що складає понад 110 наукових праць, 6 монографій і 9 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, є суттєвим внеском до наукового надбання України. Вчений приділяє увагу і підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. Він — професор Донецького державного технічного університету. Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

Микола Янович — державний службовець I рангу, радник податкової служби І рангу, почесний працівник Податкової служби (1998), заслужений економіст України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004). Нагороджений орденами «За заслуги» трьох ступенів (1996, 1999, 2000), орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2004), орденом Дружби Російської Федерації (2007). Повний кавалер знаків «Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть» Міністерства вугільної промисловості України, має звання «Почесний розвідник надр» (2004). За розробку шахтного сейсмоакустичного методу прогнозу гірничо-геологічних умов вугільних родовищ у 1979 р. став лауреатом Премії ім. Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки.

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

Добавить комментарий