Азовське море

Азовське море (лат. – Palus Maeotis) – північно-східний боковий басейн Чорного моря, з яким воно з’єднується Керченською протокою (Босфор Кіммерійський в давнину, шириною в 4,2 км). Це найдрібніше море в світі, його глибина не перевищує 15 метрів. Азовське море отримало свою назву від міста Азов.

На Русі море стало відомим в I столітті н.е. як Синє море. Після утворення Тмутараканського князівства море стали називати Руським. З падінням князівства море перейменовується багато разів (Самакуш, Салакар, Майутіс і т.і.).

На початку XIII століття затверджується назву Саксінское море.

Татаро-монгольські завойовники поповнили колекцію імен Азова: Балик-денгіз (рибне море) і Чабак-денгіз (чабачье, Лєщєва море).

За деякими даними Чабак-денгіз в результаті трансформації: Чабак – Дзиба – Забак – азак – азів – відбулося сучасна назва моря (що сумнівно). За іншими даними азак – тюркське прикметник, що означає низький, низинний, за іншими даними, азак (тюркське гирлі річки), яке трансформувалося в Азау, а потім в російське Азов.

У проміжку вищевказаних назв море отримувало ще і наступні: Барель-Азов (Темно-синя річка); фракійського морі (під фракійцями розумілися генуезці та венеціанці); Сурозьке море (Сурожем називався сучасний м.Судак у Криму); Каффское море (Каффа – італійська колонія на місці сучасного м.Феодосії в Криму); Кіммерійське море (від кіммерійців); Акденгіз (турецьке, що означає Біле море).
Найбільш вірогідно, що сучасна назва моря походить по місту Азов.

За етимології слова “азів” існує ряд гіпотез: по імені половецького князя Азума (Азуфа), убитого при взятті міста в 1067 році; За назвою племені Осова (аси), у свою чергу сталося нібито від авестійського, що означає “швидкий”; зіставляють назву і з тюркським словом азан – “нижній”, і черкеським узев – “орловіна”. Тюркську назву м. Азов – Аузак. Але ще в I столітті н.е. Пліній, перераховуючи в своїх працях скіфські племена, згадує плем’я Асока, подібне зі словом азів. Прийнято вважати, що сучасна назва Азовського моря прийшло в російську топонімію на початку XVII ст. завдяки літопису Пімена. Причому на початку воно закріпилося лише за його частиною (Таганрозька затока), лише під час Азовських походів Петра I назва Азовське море закріпилося за всім водоймищем. Море дало назву станицям Азовської та Приазовської та м.Азов (в низов\’ях р.Дон, Ростовська область), селищу Приазовському та хутору Азовка.

В історії вивчення Азовського моря виділяють три етапи:

1. Древній (географічний) – з часів Геродота до початку XIX століття.

2. Геолого-географічний – XIX століття – 40-ві роки XX століття.

3. Комплексний – середина XX століття – Сьогодні.

Першу карту Понта Евксинського і Меотиди склав Клавдій Птолемей, він же визначив географічні координати для міст, гирл річок, мисів та заток узбережжя Азовського моря.

У 1068 році російський князь Гліб Святославич, який правив у той час в Тмуторокані, виміряв по льоду відстань між Керчю і Таманню. Як свідчить напис на Тмутараканському камені, відстань від Тмутаракані до Корчева (давня назва Керчі) складало приблизно 20 км (за 939 років ця відстань збільшилася на 3 км.)

З XII-XII столітть генуезці та венеціанці почали складати портолани (лоції і морські карти Чорного і Азовського морів).

Географічні ознаки

Крайні точки Азовського моря лежать між 45°12’30” та 47°17’30” пн.ш., між 33°38′ (Сиваш) та 39°18′ с.д. Найбільша його довжина 343 км, найбільша ширина 231 км; довжина берегової лінії 1.472 км; площа поверхні – 37.605 км. (У цю площу не входять острови та коси, що займають 107,9 кв. км).

За морфологічними ознаками воно відноситься до плоских морів і являє собою мілководну водойму з невисокими береговими схилами.

За віддаленості від океану в материк Азовське море є самим континентальним морем планети.

Батіметрія

Підводний рельєф моря порівняно простий. У міру віддалення від берега глибини повільно і плавно наростають, досягаючи в центральній частині моря 14,4 м. Основна площа дна характеризується глибинами 5-13 м. Область найбільших глибин знаходиться в центрі моря.

Розташування изобат, близьке до симетричного, порушується невеликий видовженістю їх на північному сході в бік Таганрозької затоки. Ізобати 5 м розташовується приблизно в 2 км від берега, віддаляючись від нього близько Таганрозької затоки і в самій затоці біля гирла Дону. У Таганрозькій затоці глибини збільшуються від гирла Дону (2-3 м) у напрямку до відкритої частини моря, досягаючи на кордоні затоки з морем 8-9 м. У рельєфі дна Азовського моря відзначаються системи підводних височин, витягнуті уздовж східного (банка Железінская) та західного (банки Морська і Арабатська) узбереж, глибини над якими зменшуються від 8-9 до 3-5 м. Для підводного берегового схилу північного узбережжя характерне широке мілководдя (20-30 км) з глибинами 6-7 м, для південного узбережжя – крутий підводний схил до глибин 11-12 м.

Площа водозбору Басейну Азовського моря становить 586.000 км².

Морські береги в основному плоскі і піщані, тільки на південному березі зустрічаються пагорби вулканічного походження, які місцями переходять в круті передові гори.

Морські течії знаходяться в залежності від дмуть тут дуже сильних північно-східних і південно-західних вітрів і тому вельми часто змінюють напрямок. Основним течією є кругова течія вздовж берегів Азовського моря проти годинникової стрілки.

Солоність

За біологічної продуктивності Азовське море займає перше місце в світі. Найбільш розвинений фітопланктон і бентос. Фітопланктон складається (в%): з діатомових – 55, перідінієвих – 41,2, і синьо-зелених водоростей – 2,2. Серед біомаси бентосу молюски займають домінуюче становище. Їх скелетні залишки, представлені карбонатом кальцію, мають значну питому вагу у формуванні сучасного донного осаду і акумулятивних надводних тел.

Гідрохімічні особливості Азовського моря формуються в першу чергу під впливом рясного припливу річкових вод (до 12% об’єму води) і утрудненого водообміну з Чорним морем.

Солоність моря до зарегулювання Дону була в три рази менше середньої солоності океану. Величина її на поверхні змінювалася від 1 проміле в гирлі Дону до 10,5 проміле в центральній частині моря і 11,5 проміле в Керченської протоки. Після створення Цимлянського гідровузла солоність моря почала підвищуватися (до 13 проміле в центральній частині). Середні сезонні коливання величин солоності рідко досягають 1%.

Вода містить дуже мало солі. З цієї причини море легко замерзає, і тому до появи криголамів воно було несудноплавних з грудня до середини квітня.

Протягом XX століття практично всі більш-менш великі річки, що впадають в Азовське море, були перегороджені греблями для створення водосховищ. Це призвело до значного скорочення скидання прісної води і мулу в море.

Географічні об’єкти Азовського моря

Перераховані великі або представляють особливий інтерес географічні об’єкти в порядку їх слідування за годинниковою стрілкою уздовж узбережжя починаючи від Керченської протоки.

Затоки і лимани:

 • На південному заході: Казантипський залив, Арабатській затоку;
 • На заході: затоку Сиваш;
 • На північному заході: Утлюкський лиман, Молочний лиман, Обіточна затока, Бердянська затока;
 • На північному сході: Таганрозька затока, Міуської лиман, Єйський лиман;
 • На сході: Ясенський затоку, Бейсузького лиману, Ахтарського лиман;
 • На півдні-сході: Темрюкский затоку.

Коси та миси:

 • На південному заході: мис Хроні, мис Зюк, мис Чагани і мис Казантип (Казантипський залив);
 • На заході: коса Арабатська Стрілка (затока Сиваш);
 • На північному заході: Федотова коса і коса Бирючий острів (Утлюкський лиман), Обіточна коса (Обіточна затока), Бердянська коса (Бердянська затока);
 • На північному сході: Білосарайська коса, коса Крива;
 • На північному сході: коса Бегліцкая;
 • На сході: мис Чумбурскій, Глафіровская коса, Довга коса, Камишеватська коса, Ясенського коса (Бейсузького лиману), Ачуевская коса (Ахтарського лиман);
 • На південному сході: мис Ачуевскій і мис Кам’яний (Темрюкский затока).
  в Керченській протоці – коси Чушка і Тузла.

Річки, що впадають в море:

 • На північному заході: Малий Утлюк, Молочна, Корсак, Лозоватка, Обіточна, Берда, Кальміус, Грузький Єланчик;
 • На північному сході: Мокрий Єланчик, Міус, Самбек, Дон, Кагальник, Мокра Чубурка, Ея;
 • На південному сході: Протока, Кубань.

Азовське море помітно міліє. Якщо в океанографічних експедиціях Андрусова та Макарова найбільша глибина його була встановлена ​​16 м, то останні експедиції не могли виявити глибини більше 13,5 м. Міліють деякі лимани, наприклад Єйський, Ахтанізовська. Процес обміління Азовського моря пояснюється, по-перше, величезною кількістю наносів, винесених Доном і Кубанню. Колись по берегах Дону росли вікові діброви. У царській Росії ліси ці нещадно вирубувалися, в результаті посилився процес ерозії грунту. Зливові дощі змивали цілі поля землі і несли її в Дон, і ця потужна ріка виволікали змиту грунт в море, обмілити його. Та й зараз Дон і Кубань виносять щорічно в Азовське море мільйони тонн наносів.

Процес накопичення опадів у море йде ще за з матеріалу, що виходить при руйнуванні хвилями берегів (таких опадів надходить близько 8 млн. тонн на рік), і в значній мірі за рахунок осадження раковин організмів планктону і бентосу. Відому роль обміління моря грають і пилові бурі.
Загальна кількість опадів в Азовському морі складає близько 41 млн. тонн на рік. Швидкість же опадонакопичення близько 2,5 мм в рік.

Переклад з російської – Євген Лавриненко (dN)

Добавить комментарий