ПРОТОКОЛ № 40/523 Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

Харків, 2 липня 1932 року

Обговорювали:
1. Проект постанови ВУЦВК «Про утворення Донецької области».

Постановили:
1. Затвердити й опублікувати в такій редакції:
Щоб наблизити та поліпшити якість оперативного керівництва розвитком промисловості та культурно-побутовими процесами Донбасу, удосконалити плановість, забезпечити сільсько-господарську базу для потреб виробництва і робітничого постачання, і зважаючи на досвід роботи за обласною системою, яка дає позитивні результати, — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет постановив:
1. Утворити на території УСРР, в додаток до утворених постановою IV-I позачергової Сесії ВУЦВК ХII скликання, 9-го лютого 1932 року, 5-ти областей — нову Донецьку область з центром в місті Артемівському, в складі 12 міських рад та 23 районів, а саме:
а) 17-ти адмін.-тер. одиниць Донбасу, що тепер безпосередньо підпорядковані центрові…;
б) 13-ти районів Харківської области…;
в) 5-ти районів Дніпропетровської области…;
2. Звернутися до ЦВК Союзу РСР про затвердження цієї постанови.

Голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету — Г.Петровський.
Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету — Ю.Войцехівський

Президіум ЦВК Союзу РСР затвердив цю постанову 17 липня 1932 року

Добавить комментарий