Донецький ботанічний сад

Донецький ботанічний садДонецький ботанічний сад – науково-дослідний інститут Національної академії наук України.  Основними напрямами наукової діяльності Саду є: створення колекцій світової флори з метою збереження генофонду, селекція нових сортів рослин; розробка методів відновлення техногенно порушених і сільськогосподарських земель; вивчення природного рослинного покриву Донбасу; вивчення популяційно-генетичного різноманіття хвойних лісоутворюючих видів України для розробки наукових основ створення постійної лісонасіннєвої бази для регіону.

Донецький ботанічний садДонецький ботанічний сад – науково-дослідний інститут Національної академії наук України.  Основними напрямами наукової діяльності Саду є: створення колекцій світової флори з метою збереження генофонду, селекція нових сортів рослин; розробка методів відновлення техногенно порушених і сільськогосподарських земель; вивчення природного рослинного покриву Донбасу; вивчення популяційно-генетичного різноманіття хвойних лісоутворюючих видів України для розробки наукових основ створення постійної лісонасіннєвої бази для регіону.
На площі 203 га зібрано унікальні колекції живих рослин з понад  9.000 видів, форм та 2.000 сортів. На їх базі створено 56 пристосованих до умов посушливого степу сортів декоративних, плодових, харчових та кормових рослин. Отримано 21 патент на ці сорти. Отримано три патенти на оригінальні способи прискореного розмноження: гінкго дволопатевого і сортів клена гостролистого ‘Малиновий король’, туї східної ‘Первісток’. Запатентовано «Спосіб термостресової стимуляції коренеутворення стеблових живців для прискоренного розмноження декоративних деревно-кущових листяних рослин». Отримано деклараційний патент на корисну модель «Безалкогольний напій «Нектар базиліка».
Розроблено та запатентовано технологію відновлення деградованих земель в степовій зоні України (деклараційний патент на корисну модель «Спосіб створення кормового агрофітоценозу»).
Для оцінки сучасного стану та прогнозування розвитку рослинного покриву антропогенно трансформованих ландшафтів України отримано 6 деклараційних патентів на винахід для комплексного тестування і ґрунтово-металотоксичного фітомоніторингу. Вперше в Україні розроблено та запатентовано способи (7 патентів): «Фітоекологічного картування техногенно забруднених територій», «Оцінювання стану техногенно трансформованого середовища з використанням морфологічних маркерів синантропних видів рослин», «Індикації локального технічного забруднення середовища за модулями морфологічної мінливості Gуpsophila paulii», «Фіторекультивації відвалів вугільних шахт з використанням Gypsophila scorzonerifolia», «Оцінювання за допомогою лишайників радіоактивного забруднення субстратів природних відвалів», «Оптимізації багатокомпонентної суміші для культивування рослин», «Рекультивації і озеленення діючих плоских відвалів».
Мозаика #2Запатентовано три «Способи генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях» для сосни крейдяної,  сосни кримської і ялиці білої, які можна використовувати при створенні лісонасінєвих плантацій.

Донецький ботанічний сад. Фото – “Мозаика #2” – Євгена Лавриненко

Добавить комментарий