, гость


Если вы на сайте впервые, то вы можете зарегистрироваться!

Вы забыли пароль?
Ресурсы портала
Наши опросы
Все и так хорошо.
Процветающий промышленный регион Украины.
Субъект федерации Украинской республики.
Независимое государство.
Субъект федерации РФ.
Наплевать.
Метки и теги
Читайте также

XML error in File: http://news.donbass.name/rss.xml

XML error: Undeclared entity error at line 12
{inform_sila_news}{inform_club}
Архив
Ноябрь 2017 (8)
Октябрь 2017 (36)
Сентябрь 2017 (65)
Август 2017 (43)
Июль 2017 (35)
Июнь 2017 (40)


Все новости за 2014 год
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Рейтинг: 
+1
Алимов Олександр МиколайовичОлександр Миколайович Алимов - видатний український вчений-економіст, ветеран Великої Вітчизняної війни, академік НАН України (відділення економіки, спеціальність – економіка промисловості), обраний 27.01.1973р.
Народився 30 вересня 1923р. в Донецьку у родині шахтаря. Батьки – Алимов Микола Васильович та Алимова Євдокія Макарівна. Дружина – Ольга Амосовна. Сини: Володимир (1948р. н.) та Сергій (1958р. н.), кандидати економічних наук.
Оставить комментарий: (0)    Просмотров: 2909   
Рейтинг: 
0

Шевченко Володимир ПавловичВчений-механік, академік Національної академії наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1991), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003), Герой України (2006).
Народився 5 січня 1941 р. у с.Підгороднє Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської області. У 1962 р. закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського держуніверситету. Після навчання в аспірантурі та захисту кандидатської дисертації (1966) працював асистентом, а потім доцентом кафедри теоретичної механіки цього вузу.

З 1968 р. уся подальша діяльність Володимира Павловича пов'язана з Донбасом. У Донецькому державному університеті він завідував кафедрою теоретичної і прикладної механіки, був деканом математичного факультету, проректором з навчальної роботи. А з 1986-го В.П.Шевченко — ректор Донецького національного університету. З 1996 р. Володимир Павлович очолює також Донецький науковий центр НАН України та Міносвіти і науки України. Його обрано членом Президії НАН України.
Докторська дисертація В.П.Шевченка (1982) присвячена методам фундаментальних розв'язків у теорії тонких пружних оболонок. Загалом же його наукові інтереси охоплюють широке коло питань розвитку теорії фундаментальних розв'язків у задачах про деформування оболонкових конструкцій довільної гауссової кривини. Ним розроблені методи побудови фундаментальних розв'язків для анізотропних оболонок, які перебувають у полі дії локальних статичних, динамічних або температурних навантажень. Ці методи базуються на теорії узагальнених функцій, на концепціях застосування двовимірного інтегрального перетворення Фур'є та його аналітичного обернення з введенням нових некласичних спеціальних функцій.
Одержання вченим фундаментальних розв'язків в аналітичній формі дало змогу ефективно застосовувати їх при розв'язанні нових класів мішаних задач для анізотропних оболонок шляхом зведення їх до систем граничних сингулярних інтегральних рівнянь. Таким чином, для оболонок довільної кривини з різними фізичними параметрами побудовано фундаментальні матриці пружних переміщень, зусиль, моментів; розроблено методику явного визначення ядер граничних сингулярних інтегральних рівнянь. Широко відомі праці вченого і щодо побудови та дослідження системи граничних інтегральних рівнянь для кількох класів мішаних задач теорії ізотропних, ортотропних та трансверсально-ізотропних оболонок довільної кривини, зокрема для оболонок з криволінійними тріщинами, включеннями, отворами, зонами контактних навантажень при силових або температурних впливах. Розроблено та досліджено кілька класів актуальних задач прикладного спрямування про деформування оболонок локалізованими силовими статичними, силовими динамічними або температурними навантаження ми. На підставі теоретичних досліджень визначено властиві даному класу деформацій них процесів фундаментальні фізико-механічні ефекти, які відображають вплив факторів геометричного характеру та ступеня анізотропії на напружено-деформований стан оболонок.
Останнім часом Володимир Павлович приділяє велику увагу дослідженням проблем динаміки та стійкості руху твердих тіл з порожнинами, які містять пружні включення, однорідну або стратифіковану рідину.
Науковий доробок вченого охоплює понад 140 друкованих праць, 5 навчальних посібників, колективну монографію «Механика композитов» (т. 7 — «Концентрация напряжений»), яким притаманні глибина та переконливість теоретичних узагальнень, тісний зв'язок з потребами виробництва. Вченим підготовлено 4 доктори та 10 кандидатів наук. Він є головним редактором наукового журналу «Вісник Донецького університету».
У діяльності В.П.Шевченка інтенсивний творчий пошук гармонійно поєднується з науково-організаційною та громадською роботою. Як голова Донецького наукового центру він багато робить для розвитку фундаментальної науки в Донбасі, концентрації зусиль наукових установ та вищих навчальних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування на розв'язанні науково-технічних та соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей, для зміцнення зв'язків науки з виробництвом. За його безпосередньою участю у лютому 2000р. укладено договір про співробітництво між Донецьким науковим центром та Донецькою обласною державною адміністрацією. Розроблено ряд цільових програм співробітництва з підприємствами регіону (концерн «Стирол», ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»).
Науково-дослідну роботу вчений поєднує з викладанням у вищій школі. Значну увагу приділяє він відродженню національної інтелігенції, пошуку талановитої молоді у містах і селах України. За його почином відкрито україномовний ліцей при ДонНУ та Гуманітарний інститут у Маріуполі, розроблено та впроваджено у життя концепцію другої вищої освіти, у п'яти містах Донецької області започатковано центри з підготовки та перепідготовки спеціалістів.
Багато робить Володимир Павлович для розширення зв'язків Донецького національного університету з університетами країн Європи і світу. Нині ДонНУ є членом Європейської асоціації університетів, має договори про співпрацю з університетами Росії, Греції, Німеччини, Великобританії, Франції, США, Китаю та інших країн.
В.П.Шевченко користується повагою і має високий авторитет серед колег, учнів, мешканців Донбасу. Його обрано почесним громадянином міста Донецька.
Володимир Павлович — заслужений діяч науки і техніки України», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Він нагороджений орденом Святого Володимира IV ступеня, орденами Ярослава Мудрого V і IV ступеня, знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня. У 2006 році йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

Вісник НАН України. — 2001. — №1
Оставить комментарий: (0)    Просмотров: 3331   
Рейтинг: 
0
В народе террикон этот зовут «динозавром»По меткому наблюдению Фелипе Фернандеса-Арместо, плоские высокогорья дают убежище от крайностей. Террикон номер 12, ранее принадлежавший шахте «Заперевальная», а теперь никому, собственно, не принадлежащий, представляет собой относительное высокогорье, совершенно плоское. И на его вершине (куда карабкались по склону, вместо того, чтобы спокойно взойти по удобной дороге) мы с моим спутником стариком Кагановичем почувствовали себя лишенными всех крайностей.
Оставить комментарий: (0)    Просмотров: 4340   
Рейтинг: 
0
Город Первомайск Луганской области основан в 1765 году. Первое название города – Александровка. Свою историю город начал с небольшого поселения, которое было подарено одному из офицеров Бахмутского гусарского полка Екатериной II.
Вскоре на околицах Александровки появились новые поселения: Петровка, Васильевка, Лаптевка, Какиевка.
В 60-х годах XIX столетия начинается первая кустарная разработка наиболее доступных угольных месторождений. Их промышленная разработка началась в 1872 году после того, как Петро-Марьевское товарищество каменноугольной промышленности построило первый рудник. В его состав входило 5 шахт: «Мария», «Наклонная», «Волков», «Касаткин» и «Эрнест».
В конце XIX-начале XX столетия промышленность на территории современного Первомайска развивалась бурными темпами. В 1912 году здесь уже было 10 шахт, которые добывали 34 млн. пудов угля в год, чугунно-механический завод, механические мастерские, 2 электростанции, известковый карьер, 80 коксовых печей продуктивностью 500 пудов каждая. Большинство шахт входило в состав «Товарищества Петро-Марьевских и Варваропольских объединенных каменноугольных копален», а рабочие поселения начали называться Петромарьевкой.
В марте 1920 года селение Петромарьевка было переименовано в Первомайск, а в 1938, в связи с быстрым развитием угольной промышленности, рабочее поселение Первомайск согласно Указу Президиума Верховного Совета УССР стало городом районного значения.
Современный Первомайск – город областного значения, который расположен в 76 километрах на запад от Луганска, на берегах речки Лугань. Его территория находится в юго-западной части Донецкого кряжа.
Экономика города характеризуется, в первую очередь, стабильной работой промышленных предприятий, объем промышленного производства которых, в действующих ценах 2007 года составил 268,4 млн. гривень.
Топливную промышленность в городе представляют шесть угледобывающих шахт ГП «Первомайскуголь» и две обогатительные фабрики. В общем объеме товарной продукции по городу на долю топливной промышленности приходится 51,7%. В 2007 году темпы роста добычи угля составили 164,5%. Прирост объемов производства обеспечили три шахты предприятия: «Карбонит», «Горская» и «Тошковская».
Часть машиностроения в общем объеме товарной продукции составляет 38,1%. Ее представляют ЗАО «Первомайский механический завод», ОАО «Первомайский электромеханический завод им.К.Маркса» - одно из старейших предприятий области, которое специализируется на производстве взрывозащищенных электродвигателей. На протяжении прошлого года предприятием выпущено 5.250 электродвигателей на сумму 76,2 млн.гривень.
ЗАО «Первомайский механический завод» специализируется на производстве гидравлических агрегатов и топливорегулирующей аппаратуры авиационно-технического и общемашиностроительного назначения. В 2007 году предприятием обеспечен объем промышленного производства в сумме 21,6 млн.грн., то есть 116,6% по сравнению с 2006 годом.
Легкую промышленность города представляет ООО «Салама». В общем объеме производства товарной продукции обувь занимает 3,2%.
Отрасль производства стройматериалов представлена ООО «Первомайский завод строительных материалов». В общем объеме промышленного производства доля этого предприятия составляет 2,8%. В 2007 году коллективом предприятия изготовлено продукции на 7,5 млн.грн.
Для воспитания подрастающего поколения и молодежи в городе функционирует 3 высших учебных заведения, 3 гимназии, 16 общеобразовательных школ, 14 детских садов, из них 5 – управления образования, 3 профессиональных лицея, 2 техникума. Воспитанием подрастающего поколения и молодежи занимаются более 500 высококвалифицированных педагогических работников. Около двух тысяч детей занимаются в различных кружках, клубах, секциях двух внешкольных учреждений: центра внешкольного образования и детско-юношеской спортивной школы. Открыто заочное отделение для работающей молодежи.
Вопросами охраны здоровья населения занимаются медицинские работники 9 больниц и диспансеров на 625 коек, 7 поликлиник. Для нужд населения открыто 26 аптек, функционирует профилакторий. Около тысячи медицинских работников оказывают квалифицированную медицинскую помощь населению города и близлежащим городам и селам Попаснянского района.
В Первомайске работает 36 коллективов физической культуры, которые имеют в своем распоряжении 2 стадиона, 23 спортивных зала, 2 плавательных бассейна, 19 спортплощадок, 9 стрелковых тиров, 38 физкультурно-оздоровительных центров, 11 тренажерных залов.
Регулярно физической культурой и спортом занимается свыше 10 тысяч жителей города.

ГОРДОСТЬ ПЕРВОМАЙСКА
Первомайск по праву гордится своей более чем двухвековой историей, достижениями в труде, своими неутомимыми тружениками, династиями шахтеров, машиностроителей, врачей, работников образования, строителей, работников культуры и спортсменов.
Первомайск – родина угольного и проходческого комбайнов. Изобретения Николая Абрамовича Чихачева и Алексея Ивановича Бахмутского навсегда вошли в историю научно-технического прогресса угольной промышленности.
Летопись трудового Первомайска богата славными именами представителей шахтерского класса, которые внесли значительный вклад в развитие углепрома. Среди них – Кавалер Ордена Славы трех степеней П.И.Макеев, Герои Социалистического труда А.Г.Гарус, А.Г.Оропай, О.Ф.Косенков.
Гордостью города считают первомайцы своего земляка-писателя Бориса Горбатова, который в своих произведениях много страниц посвятил героическому труду шахтеров. В Первомайске действует литературное объединение имени Б.Горбатова, которое возглавляет местный поэт и писатель, член Национального союза писателей Украины Николай Тютюнников.
   Двенадцати  жителям  города присвоено высокое звание «Почетный гражданин города Первомайска» за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города и решение неотложных проблем территориальной громады. Среди них: Василий Петрович Мозалев – городской голова, Анатолий Вячеславович Науменко – бывший заместитель начальника Первомайского ГО УМВД Украины в Луганской области, сейчас – генерал-майор милиции, начальник Николаевского ГО УМВД Украины, Витольд Павлович Фокин – бывший директор треста «Первомайскуголь», Александр Михайлович Береш – бронзовый призер Чемпионата Мира 1997 года, Абсолютный чемпион Всемирной Универсиады 1999 года, Абсолютный чемпион Европы 2000 года, серебряный призер в командном зачете и бронзовый призер в абсолютном первенстве на Олимпийских играх в Сиднее 2000 года, член сборной команды Украины по спортивной гимнастике, Заслуженный мастер спорта Украины. В честь Александра Береша назван Клуб спортивной гимнастики, где тренируются дети всех возрастов, а по поводу 30-летия со дня рождения знаменитого земляка была открыта памятная доска на здании Дворца спорта «Юность», где Александр начинал свою спортивную карьеру.
Да и сейчас в Первомайске живет немало выдающихся личностей.
Василий Петрович Мозалев – Почетный гражданин города, награжденный многочисленными орденами и медалями: орденами «За заслуги», «За патриотизм», по поводу 2000-летия Христианства Грамотой Митрополита Киевского и всей Украины, Предстоятеля Украинской Православной церкви Блаженнейшего Владимира «За значительный вклад в укрепление Украины, заслуги перед украинским народом и Украинской Православной церковью и благотворительную деятельность», Грамотой Верховного Совета Украины к Дню местного самоуправления за весомый личный вклад в дело укрепления местного самоуправления, осуществления мероприятий по обеспечению прав и свобод граждан, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм, он участник Национальной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия» и рейтинга популярности «Золотая Фортуна».
Трудовая деятельность Василия Петровича отмечена знаками «Шахтерская слава» трех степеней, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», нагрудными знаками «Отличник гражданской обороны СССР» и «Шахтерская доблесть» III степени.
Под руководством Василия Петровича Мозалева в Первомайске были ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации, которая возникла на объектах жилищно-коммунального хозяйства и внутридомовых системах центрального отопления в декабре 2001 года.
В настоящий момент Василий Петрович особое внимание уделяет решению вопросов наполнения местного бюджета, выполнению Программы социального и экономического развития города, других программ.
Как опытный политик, Василий Петрович Мозалев умело объединяет усилия руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, лидеров политических партий и общественных организаций, активистов органов самоорганизации населения на решение первоочередных задач, намеченных Первомайским городским советом и его исполнительным комитетом, в том, что касается жизнеобеспечения города.
Василий Петрович ведет активную общественную деятельность. Он неоднократно избирался депутатом Луганского областного и городского советов.
Будучи депутатом городского совета и затем, на посту мэра города, Василий Мозалев инициировал подготовку решений совета и обращений к Президенту Украины, Кабинету Министров и Министерству топлива и энергетики Украины о нецелесообразности закрытия угольных предприятий города и региона с подготовкой научного и практического обоснования этого вопроса.
Ежедневная деятельность городского головы направлена на последовательное отстаивание интересов территориальной громады, с целью улучшения социально-экономического состояния города и жизни каждого из его жителей.
Василий Петрович Мозалев пользуется заслуженным авторитетом среди жителей города, руководства Луганской облгосадминистрации, руководителей городов и районов области.
Значительный личный вклад вносит в решение социально-экономических вопросов и неотложных проблем территориальной громады Василий Григорьевич Гарбуз – секретарь Первомайского горсовета, председатель городской организации Партии регионов.
«Правой рукой» Василия Петровича Мозалева можно назвать первого заместителя городского головы Первомайска Александра Ивановича Голуба, который курирует одно из самых проблемных направлений – вопросы жилищно-коммунального хозяйства и реализацию социальных программ.
Следует отметить деятельность Сергея Петровича Куриленко – городского головы г.Золотое, ежедневная деятельность которого направлена на последовательное отстаивание интересов территориальной громады, ради улучшения социально-экономического состояния города.
В тесном контакте с городскими властями работают первые руководители промышленных предприятий и организаций Первомайска, оказывая посильный вклад в решение неотложных проблем города.
Это Петр Иванович Захарченко – председатель наблюдательного совета ОАО «Первомайский электромеханический завод им.К.Маркса», депутат Луганского областного совета, кандидат технических наук, академик Академии наук Украины, награжденный значительными государственными наградами: Государственной премией Украины в области науки и техники, Серебряной медалью в честь Независимости Украины.
Николай Георгиевич Коваленко – главный врач Первомайского городского родильного дома, главный акушер-гинеколог города, Заслуженный врач Украины. Лечебному заведению, которое он возглавляет, единственному среди медучреждений Луганской области, решением комиссии ЮНИСЕФ присвоено звание «Клиника доброжелательного отношения к ребенку».
Значительный  личный вклад  в социаль-но-экономическое развитие города, создание новых рабочих мест и осуществление внешнеэкономической деятельности вносит Юрий Иванович Папака – председатель правления, начальник ГОАО «ШПУ по бурению стволов и скважин».
Звания «Почетный гражданин г.Первомайска» был удостоен Виктор Васильевич Беликов – председатель совета директоров производственно-торгово-аграрного объединения предприятий «Центр».
Леонид Александрович Усов – председатель наблюдательного совета ЗАО «Первомайский механический завод» вносит значительный личный вклад в создание новых рабочих мест и улучшение социально-экономической ситуации в городе.
Ярким представителем малого и среднего бизнеса в Первомайске является Василий Владимирович Кононко – учредитель ООО «КСК-Инвест».
Гордятся первомайцы и тем, что рядом с ними живет и трудится замечательный поэт и писатель, член Национального союза писателей Украины Валентин Меркурьев, двухтомник избранных произведений которого был недавно издан Луганским издательством «Наши современники».
Славится город мастерами декоративно-прикладного и художественного творчества. Работы мастера народного искусства Украины Ларисы Литвиненко были представлены в Киеве на Всеукраинском смотре народного творчества. Покоряет своим талантом и высоким мастерством народный самодеятельный художник Луганщины Валентина Осипенко. Большой популярностью у жителей города пользуются выступления на местных праздниках лауреатов международных конкурсов «Звезды на сцену», «Червона рута» в Киеве и «Золотой аист» в Одессе семейного ансамбля Надежды, Инны, Александра и Юрия Шматовых, а также лауреатов областных фестивалей Тамары Никитиной и Сергея Царицанского.

Фрагмент статьи из журнала "Наш выбор". (14) №2, 2008
Оставить комментарий: (0)    Просмотров: 7324   

Для Вас работает elf © 2008-2016
Использование материалов ресурса в образовательных целях (для рефератов, сочинений и т.п.) - приветствуется.
Для средств массовой информации, в том числе электронных, использование материалов с пометкой dN - только с письменного разрешения редакции.