, гость


Если вы на сайте впервые, то вы можете зарегистрироваться!

Вы забыли пароль?
Ресурсы портала
Кузнечное венчание
Металлические решетки кованые kvadrat-kovka.ru.
Наши опросы
Как и любой другой регион на планете.
Край тружеников.
Бандитские трущобы.
Очень самобытный регион.
Задворки Украины.
Российская часть украинских территорий.
А что это?
Выскажусь на форуме.
Метки и теги
Читайте также

XML error in File: http://news.donbass.name/rss.xml

XML error: Undeclared entity error at line 12
{inform_sila_news}{inform_club}
Архив
Декабрь 2017 (41)
Ноябрь 2017 (45)
Октябрь 2017 (37)
Сентябрь 2017 (66)
Август 2017 (43)
Июль 2017 (35)


Все новости за 2014 год
 
Донецька областьАрхеологічні дослідження останніх років доводять, що Донецька область належить до тих регіонів України, які були заселені у давній старовині, починаючи з епохи палеоліту. Пізнішие тут жили з дебільше кочівники: скіфи, сармати, печеніги, половці та багато інших. Вченими-краєзнавцями доведено, що події, які відображуються в "Слові о полку Ігореві", відбувалися на території нашого краю.
Монголо-татарські завоювання у Східній Європі привели до великих політичних і демографічних змін. Під час підкорення Батиєм східно-європейських степів, їх уціліле населення було прикріплено до Золотої Орди.
У ХI столітті в степовій зоні поселяється українська людність. Проте цей процес виявився короткочасним. Після походів кримського хана Менглі-Гирея на Київ і в різні райони України в ХI сторіччі, мешканці степів повинні були відступати у захищеніші місця. Тому за Степовою Україною закріпилася назва - Дике поле.
У XVI столітті під прикриттям замків на кордоні степу і лісостепу на берегах Сіверського Донця у ХVI столітті поселяються українські козаки, які вступають на чергову службу, а також селяни-втікачі з Правобережжя України та Росії. Одним з перших населеним пунктом вважається Святогорський монастир, письмова згадка про яке відноситься до 1642 року.
У ХVII столітті виключно вигідним для нашого краю стає видобуток кам'яної солі. У 1676 році на соляних озерах виникає перше місто Донбасу. Соляне (Слов'янськ). У 1715 році на базі казенних сольоварен будуються перші заводи сольоварень на Донетчине - Бахмутський і Торський. Сольоварами грунтується в 1702 році друге місто Донбасу - Бахмут (Артемовськ).
Завдяки стихійним міграціям на кордонах України e період з початку 50-х до середини 80-х років ХVII сторічча значно збільшилося населення Степової України. Після укладення Бєлградського договору між Росією та Туреччиною, помітно зріс приплив населення на південь не лише з інших регіонів України, але також сусідніх держав, яке прискорило його заселення. Але домінуючу роль в цьому процесі продовжувало грати українське населення.
У 1721 році на Донеччине було знайдено вугілля. У зв'язку з початком його промислового видобутку у кінці ХVIII століття починається інтенсивне засвоєння території області. Після руйнування Запорізької Січі царський уряд добився повного контролю над процесом засвоєння регіону. З 1776 року почалася масова роздача земель, у тому числі і освоєних запоріжцями, і підстава на них переважно трьох типів поселень - державних, військових і приватновласницьких. У цей період на землях Кальміуськой паланки Запорізької Січі виникає грецьке місто Маріуполь.
У першій половині ХIХ сторычча з'являються перші крупні фабрично-заводські підприємства, проводяться геологічні дослідження Донбасу, виникають нові міста, розвивається торгівля.
Розвиток промисловості потребує реформ системи освіти, організації і професійної освіти робітників, з'являються спеціальні гірські учбові заклади. Зароджується духовне життя, літературна і пісенна творчість.
В Україні широко відомі пісні "Дивлюсь я на небо" та "Взяв би я бандуpу", написані рукою нашого земляка М.Н.Петренка.
У першій половині ХIХ століття з'являються медичні установи на крупних підприємствах, у військових частинах. При Святогорськом монастирі відкривається госпіталь, створюється курорт на соляних озерах поблизу Слов'янська.
У другій половині ХIХ століття, у зв'язку з відміною кріпацтва та розвитком капіталістичних стосунків, швидкими темпами відбувається модернізація промислового виробництва Донбасу, будуються залізниці, грунтуються металургійна і металообробна промисловість, відкриваються нові шахти, заводи. Природні багатства регіону, дешева робоча сила, пільгові умови уряду залучають іноземних інвесторів, особливо франко-бельгійських та англійських.
У 1869 році англійський підприємець Джон Хьюз будує металургійний комбінат, з розширенням якого і закладанням шахт Новоросійського суспільства, виникає селище Юзовка (Донецьк). Він швидко зростає і перетворюється на великий промисловий центр Півдня Росії.
Через Маріупольський морський порт донецьке вугілля починає пробиватися на зовнішній ринок.
Новий розвиток отримує система освіти, вводяться початкові земські сільські і фабрично-заводські міські школи, відкриваються початкові школи на крупних підприємствах, зароджується поліграфія, книгодрукування, з'являються перші загальнодоступні бібліотеки в місті повіту Бахмут. У місті Маріуполь в 1899 році виходить перша в Донбасі газета - "Мариупольский справочный листок".
У Донбасі народжуються, живуть і працюють яскраві літературні особи - В.М.Гаршин і М.Ф.Чернявський, сходить зірка великого пейзажиста А.І.Куїнджі. Відвідини Донецького краю видатними діячами науки, літератури, мистецтва збагачують культуру Донбасу, сприяють її подальшому розвитку.
У 1896 році на промисловій і художній виставці в Нижньому Новгороді прикрасою павільйону Новоросійського суспільства стає унікальна пальма, виготовлена з частини рейки ковалями-умільцями Юзовського металургійного заводу А.І.Мерцаловим та Ф.Ф.Шкаріним. Пальма Мерцалова є сьогодні символом Донетчини.
На початок ХХ сторічча на Донбасі був створений потужний індустріальний потенціал, який став підставою майбутнього розвитку України. Перша світова та цивільна війни привели економіку Донецького краю в руйнівне становище, вихід з якого підприємці знайшли в об'єднанні неоднорідних підприємств в комбінати-трести. У 20-х роках на Донбасі були сформовані найбільши промислові об'єднання країни . На початку ХХ століття на Донбасі починає розвиватися коксохімічна промисловість. Виникає Горлівський, Макіївський, Рутченковський, Єнакіївський і Краматорськ коксохімічні заводи.
У 20-х роках ХХ століття відбуваються серйозні адміністративно-територіальні зміни. У квітні 1920 року створюється Донецька губернія, до складу якої увійшли Бахмутський, Маріупольський і Словяногорський повіти Екатерінославськой губернії, Старобельський і частина Ізюмського і Купянського повітів Харківської губернії, Таганрозького і частина Донецького і Донського округів області Війська Донського. У 1925 році була проведена чергова адміністративна реформа, в процесі якої відмінялися губернії і з'являлися округи. У 1936-м округи були ліквідовані, а за основу адміністративного устрою узяли райони.
2 липня 1932 року на Донбасі створено нову управлінську ланку - Донецьку область, з центром спочатку в Артемовське, а з 16 липня 1932 року в Сталіно (Донецьк). У червні 1938 року територію Донецької області було розділено на дві області: Сталінську і Ворошиловградську.
У 20-30-і роки починається будівництво заводів-гігантів: важкого машинобудування у Краматорську (1933), металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі (1934). Починає роботу Зуєвськая електростанція (1931), будуються Кураховськая і Краматорська електростанції. Активно розвивається легка і харчова промисловість. У 1936 році в Донецькому краю нараховується 45 підприємств цієї промисловості.
У ці ж роки в Донецької області в цілому сформувалася система освіти. Починає розвиватися система вищої освіти. У 1939 році налічується вже 7-мь вузів. Донбас перетворюється на видатний вузівський центр.
Створюється розгалужена мережа культурно-просвітницьких установ, виникають театри, бібліотеки, клуби, розвивається кінофікація. З 1923 року починає друкуватися літературно-художній журнал "Забій". Розвивається музична творчість. У 1930 році була створена філармонія, в 1941-м-коді виникає оперний театр.
У роки Другої Cвітової війни всі підприємства Донбасу були повністю зруйновані. Насилу відбувалося відновлення структури народного господарства регіону. Цей процес значно ускладнювався сильною засухою, яка охопила Донбас, голодом 1946-1947 років. Але завдяки допомозі багатьох регіонів країни, споруджувалися нові промислові об'єкти, шахтобудівники ввели в дію понад 30 вугільних шахт. В цілому промисловість Донецької області виросла у середині 50-х років, в порівнянні з довоєнним рівнем виробництва, на 24%. У ці роки не лише відновлено народне господарство Донбасу, але і забезпечено його подальший розвиток.
У післявоєнні роки відновлювалися і розвивалися системи охорони здоров'я та освіти, відроджувалася культура.
Унаслідок невдалих експериментів центру в 50-60-х роках погіршується положення вугільної промисловості, скорочуються інвестиції. Але металургійна і машинобудівна промисловість працюють стабільно. Упроваджуються нові технології, будуються могутні доменні і мартенівські печі, розширюється асортимент машин і оснащення. Відбуваються зміни і в транспорті. Починається електрифікація залізниці, ширше використовуються можливості автомобільного і морського транспорту. Налагоджуються зовнішньоекономічні зв'язки.
У другій половині 60-х років інтенсивно розвивалася металургійна промисловість. Відновили роботу Авдіївський коксохімічний завод та інші об'єкти.
З середини 60-х років розвивається повітряний транспорт, рейси якого обслуговують три аеропорти: у Донецьку, Маріуполі, Краматорську.
У 70-80-і роки провідну роль в економіці Донбасу продовжує грати вугільна промисловість, значними темпами розвивається донецька енергетика, побудована найбільша теплова електростанція в Європі - Вуглегорська ГРЕС.
У 70-і роки Донецька область стає регіоном розвиненої хімії. Хімічні підприємства Донбасу забезпечують на початок 80-і років 1/8 республіканського випуску мінеральних добрив і кальцинованої соди, 1/4 сірчаної кислоти, майже п'яту частину синтетичних миючих засібів.
Розвивається легка та харчова промисловість. У 60-70-і роки почали роботу Донецький бавовняний комбінат, Макіївська бавовнопрядільная фабрика, Донецький завод іграшок, Донецький завод холодильників, ряд підприємств харчової промисловості. Донецька область стає великим будівельним майданчиком. За період з 1958 по 1985 роки було побудовано 12.000 підприємств.
Інтенсивний промисловий розвиток Донбасу перетворив його до середини 80-х років в один з самих урбанізованих регіонів України: 90% жителів Донецької області, абсолютна більшість його населення, була зосереджена у містах.
Однією з найбільш гострих проблем регіону було і залишається сьогодні кризисний стан екології. Техногенне навантаження на природно-територіальні системи регіону в десятки разів перевищує середні показники по країні. Екологічна катастрофа впливає на життя та здоров'я мешканців Донбасу. У 1990 році вперше смертність перевищує народжуваність. Проголошення незалежності України, перехід від планової до ринкової економіки виявився дуже складним та важким періодом в історії Донетчини. Розрив господарських зв'язків, застарілі промислово-виробничі фонди та технології, абсолютна перевага галузей важкої промисловості, визначили особливу гостроту економічної кризи. Спад промислового виробництва, який почався ще в 1989 році, після шахтарських страйків, набув стійкого характеру. Особливо катастрофічними були наслідки 1994 року, коли в Донецької області загальний обсяг виробництва знизився, в порівнянні з попереднім роком, на 20,2%.
Сьогодні Донецька область, продовжуючи розвивати свій величезний торгівельний, промисловий, науковий і творчий потенціал, є одним з найважливіших регіонів України.

Переклад з російської - Євген Лавриненко (dN)
     Комментариев оставлено: (0)    Просмотров: 13808
Теги:   область

Поделиться материалом :

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию

Комментарии к новости:

Другие новости по теме:

Информация

Для Вас работает elf © 2008-2016
Использование материалов ресурса в образовательных целях (для рефератов, сочинений и т.п.) - приветствуется.
Для средств массовой информации, в том числе электронных, использование материалов с пометкой dN - только с письменного разрешения редакции.